Το αποτέλεσμα της απογραφής στο χωριό μας.

2011-05-23 22:23

Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής κατοίκων και κατοικιών του  χωριού μας, τα μέχρι στιγμής ανεπίσημα στοιχεία που έχουμε, είναι:

Κάτοικοι: 302    

Κατοικίες: 138

Στην προηγουμένη απογραφή του 2001 το χωριό μας είχε 285 κατοίκους, άρα έχουμε μια πληθυσμιακή αύξηση της τάξης των 17 ατόμων, ήτοι κατά 18%.

Από τους ανωτέρω 302 μόνιμους κατοίκους, το 14,9 απαντάται σε αλλοδαπούς υπηκόους.