Τα αποτελέσματα των Περιφερειακών Εκλογών στο Χωρίο μας.

2010-11-10 10:47
  • Εγγεγραμμένοι: 315
  • Ψηφίσαντες: 233
  • Αποχή: 82 - 26,3%
  • Άκυρα-Λευκά: 19 - 8,15%
  • Έγκυρα: 214

 

-Αξιοβίωτη Ανάπτυξη - Αλέξανδρος Καχριμάνης: 100 - 46,73%

-Ήπειρος Τόπος Να Ζείς - Αργύρης Ευάγγελος: 99 - 46,26%

-Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου - Κωτσαντής Κων/νος: 7 - 3,27%

-ΑΥ.ΡΙ.Ο. - Παπαδημητρίου Ιωάννης: 7 - 3,27%

-Ήπειρος των Οριζόντων - Ζάψας Γεώργιος: 0 - 0,00%