Σημαντικά έργα στο Δήμο μας

2011-07-12 10:10

 Άκρως παραγωγικό μπορεί να χαρακτηριστεί το πρώτο εξάμηνο του έτους για το Δήμο Νικολάου Σκουφά, στον τομέα της ωρίμανσης έργων υποδομής και στην υποβολή προτάσεων χρηματοδότησής τους από το ΕΣΠΑ. Στο συγκριμένο διάστημα, παράλληλα με τη μεγάλη προσπάθεια που καταβλήθηκε για την επιτυχή εφαρμογή των οργανωτικών αλλαγών που επέφερε ο Καλλικράτης,

ο Δήμος Νικολάου Σκουφά κατάφερε να υποβάλει τρεις (3) ολοκληρωμένες προτάσεις στο ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση σημαντικών έργων υποδομής ενώ δύο (2) ακόμη βρίσκονται σε τελικό στάδιο συμπλήρωσης του φακέλου υποβολής και αναμένεται να κατατεθούν έως το τέλος του μήνα.


Συγκριμένα, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον  και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) έχουν κατατεθεί οι παρακάτω προτάσεις:
-«Έργα συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων στην Δημοτική Ενότητα Αράχθου», προϋπολογισμού 14.000.000,00 ευρώ
Το συνολικό έργο συμπεριλαμβάνει την κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Αράχθου μετά των έργων διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων καθώς και τα έργα των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών Νεοχωρίου, Αγ. Παρασκευής, Παχυκάλαμου, Ακροποταμιάς και μεταφοράς τους στην κοινή μονάδα επεξεργασίας λυμάτων.
Η μελέτη του έργου, που βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του νέου έτους, προβλέπει η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων να μπορεί να υποδεχθεί λύματα και από τους οικισμούς Ανέζας, Καλογερικού και Ψαθοτοπίου του Δήμου Αρταίων. 
Η υλοποίηση των εν λόγω έργων κρίνεται πολύ σημαντική αφού θα συμβάλει στην προστασία του ευαίσθητου οικοσυστήματος του Αμβρακικού Κόλπου καθώς και των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της περιοχής αλλά και του περιβάλλοντος γενικότερα, από τη ανεξέλεγκτη διαχείριση των αστικών λυμάτων.

 

-«Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων για τους οικισμούς Κομποτίου, Αγ. Νικολάου, Σελλάδων, Πέτα και Αγ. Δημητρίου», προϋπολογισμού 18.000.000,00 ευρώ
Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο υποδομής που περιλαμβάνει, την κατασκευή εργοστασίου βιολογικού καθαρισμού (μονάδα επεξεργασίας λυμάτων) στην περιοχή «Σκάλες» Κομποτίου καθώς και την κατασκευή του δικτύου συλλογής και των αγωγών μεταφοράς των ακαθάρτων των εν λόγω οικισμών, στην μονάδα επεξεργασίας λυμάτων.
Ο σχεδιασμός του έργου έγινε σύμφωνα με το σχέδιο χωροταξικής οργάνωσης των εν λόγω οικισμών και σύμφωνα με τις μελλοντικές ανάγκες παραγωγής ακαθάρτων σε βάθος 40ετίας. Στον σχεδιασμό συμπεριλαμβάνεται και η μελλοντική υποδοχή των ακαθάρτων του οικισμού Αμφιθέας.
Η τρίτη πρόταση κατατέθηκε στο Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» και αφορά το έργο: «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Πέτα», προϋπολογισμού 4.600.000,00 ευρώ. Πρόκειται για ένα έργο υποδομής, ζωτικής σημασίας για την περιοχή του Πέτα, καθώς το μεγαλύτερο κομμάτι του δικτύου ύδρευσης είναι πεπαλαιωμένο με αποτέλεσμα οι βλάβες και οι διακοπές της υδροδότησης να έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο.  Αυτό έχει ως επακόλουθο την απώλεια μεγάλων ποσοτήτων ύδατος, το υψηλό κόστος συντήρησης αλλά κυρίως την διατάραξη της καθημερινότητας και την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση ολόκληρου του εσωτερικού δικτύου του Πέτα, την κατασκευή νέας δεξαμενής μεγάλης χωρητικότητας και την αντικατάσταση του αγωγού του εξωτερικού δικτύου προς το Νεοχωράκι.
Όσον αφορά τις προτάσεις που θα κατατεθούν τις επόμενες ημέρες στο  Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ–ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ–ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013»,  αυτές αφορούν τα έργα:


-«Βελτίωση οδικής σύνδεσης των Τ.Κ. Λουτροτόπου – Συκιών – Περάνθης με την έδρα της Δημοτικής Ενότητας Αράχθου του Δήμου Νικολάου Σκουφά», προϋπολογισμού 731.400,00 ευρώ
Η πρόταση  αφορά την  βελτίωση δυο υφιστάμενων τμημάτων δρόμου που συνδέουν τα Τ.Δ. Συκεών, Λουτροτόπου, Περάνθης με την επαρχιακή οδό Νεοχώρι – Περάνθη και Νεοχώρι - Λουτρότοπο.     
Η αναγκαιότητα υλοποίησης του Έργου συνίσταται στο ότι οι υπάρχοντες δρόμοι είναι χωμάτινοι, μικρού πλάτους και δυσκολεύουν την διέλευση των οχημάτων. 
-«Καινοτόμος πιλοτική περιβαλλοντική εφαρμογή Προστασίας Φυσικής Κληρονομιάς και Τουριστική Ανάπλαση/Ανάπτυξη Λωρονησίδας Ράμματος», προϋπολογισμού 880.000,00 ευρώ


Στα πλαίσια του έργου προβλέπεται να γίνει ανάπλαση της παραλίας Ράμματος Κομποτίου, η οποία αποτελεί συνέχεια της παραλίας Μενιδίου, που θα περιλαμβάνει, τον καθαρισμό της, δεντροφυτεύεις, τοποθέτηση πινακίδων, κάδων απορριμμάτων, ξύλινου παρατηρητηρίου, ντουζιέρων, ομπρελών ηλίου καθώς και ανακατασκευή τμήματος του ξυλοδιαδρόμου που ενώνει την παραλία με την Κόπραινα, το οποίο καταστράφηκε από πρόσφατες πλημμύρες. Προβλέπεται επιπροσθέτως, η προμήθεια πλωτού φράγματος μήκους 1600 μέτρων για την προστασία της παραλίας τόσο από φερτά υλικά όσο και σε περίπτωση ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος. Το φράγμα θα τοποθετείτε τους καλοκαιρινούς μήνες και τον υπόλοιπο χρόνο θα φυλάσσεται σε ειδικούς θαλάμους. Οι παρεμβάσεις θα συμβάλλουν στην απόλυτη προστασία της παραλίας, στην ανάδειξή της και στην ήπια τουριστική αξιοποίησή της. Επίσης,  με την υλοποίηση του έργου, θα υπάρχει διαθέσιμο ένα εργαλείο προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Αμβρακικού Κόλπου, καθώς το φράγμα θα μπορεί εύκολα να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε σημείο υπάρξει πρόβλημα ρύπανσης από οποιαδήποτε αιτία. 


Παράλληλα, οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου έχουν ήδη καταρτίσει μητρώο μελετών για την καταγραφή τόσο των ολοκληρωμένων μελετών όσο και των υπό υλοποίηση με στόχο την άμεση ολοκλήρωση τους και την ωρίμανση των σχετικών έργων. 
Μάλιστα, με την πρόσφατη έγκριση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και την επικείμενη δημοσίευσή του, ανοίγει ο δρόμος για την πλήρη στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Το γεγονός αυτό, θα δώσει στο Δήμο τη δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης νέων μελετών και έργων, αναγκαίων τόσο για την ανάπτυξη της περιοχής όσο και για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Πηγή: Ηχώ της Άρτας