Πρόγραμμα επισκέψεων υποψήφιου Δημάρχου Ιωάννη Κόκλα

2010-10-17 22:27

 

 

Δευτέρα 18 Οκτωβρίου

Μελάτες ώρα 7.00 μμ

Κλειστό ώρα 8.30 μμ

Τρίτη 19 Οκτωβρίου

Μέγκλα ώρα 7.00 μμ

Μαρκινιάδα ώρα 8.00μμ

Ζυγός ώρα 9.00 μμ

Τετάρτη 20 Οκτωβρίου

Μεγάρχη ώρα 7.30 μμ

Νεοχωράκι ώρα 8.30μμ

Αμφιθέα ώρα 9.00μμ

Αγ. Δημήτριος ώρα 9.30μμ

Πέμπτη 21 Οκτωβρίου

Σελλάδες ώρα 7.30μμ

Φωτεινό ώρα 8.30μμ

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου

ΚΟΜΜΕΝΟ ώρα 8.00μμ

Σάββατο 23 Οκτωβρίου

Κομπότι ώρα 8.00μμ

Κυριακή 24 Οκτωβρίου

Λουτρότοπος ώρα 7.00μμ

Περάνθη ώρα 8.00μμ

Συκιές ώρα 8.30μμ

Δευτέρα 25 Οκτωβρίου

--Παραμονή Αγ.Δημητρίου (Νεοχώρι)--

Τρίτη 26 Οκτωβρίου

Παχυκάλαμος ώρα 7.30μμ

Ανθότοπος ώρα 8.30μμ

Τετάρτη 27 Οκτωβρίου

Ακροποταμιά  ώρα 7.30μμ

Κολομόδια ώρα 8.30μμ

Πέμπτη 28 Οκτωβρίου

Αγ.Παρασκευή ώρα 8.00μμ

Παρασκευή 29 Οκτωβρίου

 

Σάββατο 30 Οκτωβρίου

ΠΕΤΑ ώρα 8.00μμ

Κυριακή 31 Οκτωβρίου

 

 

 

 

 

Δευτέρα 1 Νοεμβρίου

 

Τρίτη 2 Νοεμβρίου

ΚΟΜΠΟΤΙ ώρα 8.00μμ

Τετάρτη 3 Νοεμβρίου

 

Πέμπτη 4 Νοεμβρίου

ΠΕΤΑ ώρα 8.00μμ

Παρασκευή 5 Νοεμβρίου

ΝΕΟΧΩΡΙ ώρα 8.00μμ