Οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλου με το συνδυασμό του Θεόδωρου Μουσαβερέ

2010-10-14 09:16

ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΧΘΟΥ
Αναστασίου Αναστάσιος
Γιαννούλης Γιάννης
Ευσταθίου Περικλής
Καραγκιόζης Κωνσταντίνος
Κοσμά Μαίρη
Κοσμάς Χρηστός
Τσανάκης Βασίλειος
Παπαχρήστος Αχιλλέας
Γιάννης Βότης
Γιαννούλης Γιάννης
Αναστασίου Σάκης 
Λάμπρος Θεοδώρης
Παπαθανασίου Τηλέμαχος
Υφαντή Ελένη
Σηλιώνης Δημήτριος
Μαραγκός Σπύρος

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ
Κικιώνης Αποστόλης
Κολιούλη-Καψαλη Κωνσταντίνα
Παπαπάνος Ηλίας
Τριαντάφυλλος Ευάγγελος
Πανέτα Ερασμία
Πλακιάς Μάκης
Μανιώτης Νίκος
Θεοχάρης Θεοφάνης
Μπουράντας Δημήτριος
Παπακώστας Παντελής
Μανιώτη Μαίρη
Σεριάννης Αναστάσιος

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΑ
Αντωνίου Ελένη
Γαλάζιος Αλέκος
Κακαριάρης Ευστάθιος
Καραμπάς Τάκης
Οικονόμου Ανδριάνα
Πεσλής Δημήτριος
Φιλίππου Ιωάννης
Δήμος Ιωάννης
Πλιάτσικας Νικόλαος
Χριστόφορος Κοσμάς
Μπίζας Γεώργιος
Αλέξη Ρένα
Πανταζή Μελίντα
Ντζουβάρα Φωτεινή
Νίκος Κολιός
Ζάμπα Κων/να 
Ψαρογιάννης Γεώργιος
Σερβετάς Ιωάννης
Κατσάνος Γεώργιος

 

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΜΕΝΟΥ
Κοσμάς Χρήστος