Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

2010-08-08 17:22

 

Ο νέος αυτοδιοικητικός χάρτης είναι πλέον γεγονός.

Διαβάστε το Νόμο "Καλλικράτης" εδώ