ΚΟΚ για τσοπάνους...!!!

2010-06-08 10:54

Μάλλον οι τροχονόμοι πλέον θα πάρουν τα βουνά και τα λαγκάδια. Άλλωστε μόνο έτσι θα μπορούν να αστυνομεύσουν για την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγο, σύμφωνα με την οποία βοσκός ο οποίος δεν έχει ευδιάκριτα φώτα στην αρχή και το τέλος του κοπαδιού του, όταν αυτό κινείται νύκτα επί του οδοστρώματος, είναι συνυπεύθυνος σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.
Η απόφαση του Αρείου Πάγου υπήρξε με αφορμή ατύχημα σε ανάλογες συνθήκες που έγινε το Μάιο του 2002 στην επαρχιακή οδό Σπάρτης - Γερακίου. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι συνυπαίτιος του ατυχήματος είναι ο οδηγός κατά 70% και ο βοσκός κατά 30%. 
Ο βοσκός -έκρινε το δικαστήριο- είναι συνυπαίτιος του ατυχήματος, γιατί παρότι κινούσε το κοπάδι του κατά τη διάρκεια της νύκτας επί επαρχιακής οδού που δεν είχε φωτισμό, δεν είχε τοποθετήσει ευδιάκριτα φώτα πορείας στο πρώτο και τελευταίο πρόβατο του κοπαδιού, όπως προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.
Το ποσό της αποζημίωσης αναμένεται να προσδιοριστεί στα αστικά δικαστήρια.

www.cosmo.gr/News/Hellas/276416.html